Үйлдвэрийн аялал

БонниТүүхий эд бэлтгэх, эд анги боловсруулах, угсрах, бүтээгдэхүүний дибаг хийх, турших, бүтээгдэхүүн бүрэх, нийлүүлэх зэрэг томоохон гидравлик экскаватор, грейберүүдийг бүрэн процессоор үйлдвэрлэх хүчин чадалтай.